Kolejny styl zwany Gosoku-ryu polega na twardości i szybkości techniki. Takie połączenie obu tych cech można najszybciej zaobserwować u zwierząt np. kotów.

Są bardzo zwinne, szybkie, a ich ruchy pełne gracji, miękkości, ale i pełne siły, a w czasie obrony niemal porażające i bardzo dynamiczne w kontrataku. Na tym wzoruje się również ta technika walki.

Propagatorem tego stylu jest mistrz Kubota, który połączył dwa przeciwstawne kierunki karate, czyli shorei-ryu oraz shorin-ryu. Przy tym kład ogromny nacisk na ewolucję trzech głównych dziedzin: intensywnej promocji sztuki karate, dostosowanie sposobów nauczania oraz technik do poziomu różnych ludzi, w tym osób początkujących oraz dzieci, ale również adaptację karate w praktycznym zastosowaniu, głównie do samoobrony. Znajomość tych technik jest bardzo ważna. Na zajęciach Karate we Wrocławiu z pewnością posiądziesz skuteczne metody samoobrony.